บันได 3 ขั้น เพื่อสร้างธุรกิจเครือข่าย MLM ของคุณให้เหนือเมฆ

บันได 3 ขั้น เพื่อสร้างธุรกิจเครือข่าย MLM ให้เหนือเมฆ

บันได 3 ขั้นสำหรับสร้างธุรกิจ MLM ให้เหนือเมฆการทำธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM ในปัจจุบัน มีการพัฒนาวิธีการขึ้นมามากมาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แท้ที่จริงแล้วการทำธุรกิจเครือข่ายนั้น การใช้เทคโนโลยีและการใช้ระบบก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จในธุรกิจ MLM นั้น มีขั้นตอนการเติบโตที่นักธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่มักหลงลืม ทำให้การเติบโตนั้นสะดุดหยุดลง แล้วก็โทษว่าธุรกิจของตัวเองไม่เวิร์ค หรือไม่ได้ผล และมองหาธุรกิจใหม่หรือย้ายค่ายไปเรื่อยๆ

ขั้นตอนการเติบโตขององค์กรธุรกิจเครือข่ายนั้น ผมเรียกว่าบันได 3 ขั้น ที่คุณไม่ควรหลงลืมตลอดเวลาที่คุณอยู่ในธุรกิจเครือข่าย หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ หรือหากคุณกำลังประสบปัญหา คุณลองสำรวจดูว่า คุณควรจะแก้ไขปัญหาในธุรกิจของคุณในขั้นตอนไหน

 

บันได 3 ขั้นในการเติบโตขององค์กรธุรกิจเครือข่าย

1 การค้นหา (Search & Recruit)

การค้นหา Recruit, Sponsorคือการค้นหาผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับคุณ ซึ่งการทำธุรกิจเครือข่ายก็คือการเคลื่อนสินค้าผ่านองค์กรธุรกิจ ซึ่งในองค์กรก็จะมีทั้งผู้บริโภคหรือลูกค้า และนักธุรกิจ หากคุณอยู๋ในระยะเริ่มต้น การค้นหาเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและให้เวลากับการค้นหามาก เพราะจะทำให้คุณสามารถหาลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจกับคุณได้ ซึ่งหากคุณทำการค้นหาได้ช้า คุณก็สร้างรายได้ได้น้อย พูดง่ายๆก็คือยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนของคุณ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะไม่เท่ากัน เมื่อกระแสเงินสดของคุณติดลบไปสักระยะ ก็จะเริ่มท้อ เหนือย เครียด โดยเฉพาะเมื่อโดนคำปฏิเสธ ทำให้อยู่ในธุรกิจไม่ได้และล้มเลิกไปในที่สุด

ในทางตรงกันข้าม หากคุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว คุณก็จะสามารถมีรายได้หรือมีกระแสเงินสดเข้ามา ทำให้คุณมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปถึงแม้จะพบอุปสรรคอย่างไรก็ตาม และทำให้คุณสามารถค้นพบดาวในองค์กรของคุณได้ การมีจำนวนคนเข้ามาอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าโมเมนตัม ในธุรกิจเครือข่ายจากการค้นหาจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

และถ้าคุณทำธุรกิจเครือข่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วพบว่า ธุรกิจไม่เติบโตหรือหดตัวลง คุณก็ควรจะใช้เวลากับการค้นหาคนใหม่เพิ่มเข้ามาในองค์กรมากขึ้น แต้ข้อผิดพลาดที่นักธุรกิจ MLM ส่วนใหญ่ทำกันก็คือ มักจะสูญเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการผลักดันคนที่มีอยู่แล้วซึ่งมักไม่ใช่คนที่ตั้งใจทำจริง หรือสูญเสียความมั่นใจไปแล้ว การทำคุณสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาก็จะเป็นตัวอย่างให้คนเก่าทำตามและทำให้ท่าทีหรือความเชื่อมั่นในตัวคุณและในธุรกิจมากขึ้นตามไปด้วย

การค้นหานั้น สามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน ์ ซึ่งมีความเหมาะสมต่างกันในแต่ละช่วงเวลา คุณสามารถหาข้อมูลเพ่ิมได้จากบทความของผม ออนไลน์ VS ออฟไลน์ ปันใจให้ใครดี?

2 การพัฒนา (Develop)

การที่คุณมีคนเข้ามาในองค์กรธุรกิจของคุณ แต่คุณไปสามารถพาเขาเหล่านั้นไปต่อได้ ก็จะทำคุณเสียเวลาและธุรกิจของคุณก็จะไม่เติบโต ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะสปอนเซอร์คนใหม่มาทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม การพัฒนาคนเหล่านั้นให้สามารถไปต่อได้หรือเก่งได้เป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเรื่องของความเข้าใจในตัวธุรกิจ แนวคิด (Mind Set) สินค้า การสร้างทีม ความเป็นผู้นำ (Leadership) ทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation) การสปอนเซอร์ หรือหลายๆทีมก็จะมีเรื่องของ IT ด้วย ฯลฯ

หากคุณได้ร่วมทีมกับธุรกิจที่มีระบบที่เวิร์คอยู่แล้ว คุณก็สามารถให้คนในองค์กรธุรกิจของคุณใช้ระบบได้เลย เพราะสามารถลียนแบบทำซ้ำ (Duplicate) ได้โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูก แต่หากไม่มี คุณก็ต้องสร้างระบบในการพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับธุรกิจที่คุณทำอยู่ ซึ่งยากมากและเสี่ยงต่อการผิดพลาดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่าย

ดังนั้น หากคุณเลือกได้ คุณก็ควรเลือกธุรกิจหรือทีมที่มีระบบที่ได้ผลอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่สามารถเป็นโค๊ชที่ดีให้คุณได้ แต่คุณก็ควรพิจารณาเรื่องต้นทุนของระบบด้วย

how-to-mlm

3 การรักษา (Maintain)

หากคุณสามารถประสบความสำเร็จในการรักษาคนในองค์กรของคุณไว้ได้ คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านักธุรกิจเครือข่ายโดยทั่วไปอย่างแน่นอน ผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรักษาคนในองค์กรไว้ได้ 100% แต่ธุรกิจเครือข่ายของคุณจะเติบโตได้ต่อเมื่ออัตราคนเข้ามากกว่าคนที่ออกไป การที่คุณจะสามารถรักษาคนในองค์กรไว้ได้ การเป็นผู้บริโภคก็ขึ้นกับว่า คุณสามารถทำให้เขาชอบคุณได้อย่างไร คุณสามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่ และคุณดูแลเขาดีเพียงใด

แต่หากเป็นนักธุรกิจ การรักษาพวกเขาไว้ได้ ขึ้นกับว่าคุณใส่ใจคนในองค์กรมากน้อยเพียงใด การช่วยให้ผู้คนที่เดินตามมาประสบความสำเร็จ หรือมีรายได้ ช่วยให้คนได้รับการยอมรับ แม้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จขั้นต้น การสร้างสายสัมพันธ์กับคนในทีมจากกิจกรรมต่างๆ เช่นการทำประชุมที่บ้าน (House Meeting) หรือการสอนงาน (Coaching) ฯลฯ

นอกจากนั้นแล้ว หากเป็นธุรกิจหรือทีมที่มีระบบที่ดี ก็จะทำให้การรักษาทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะมีกิจกรรมหรืองานประชุมต่างๆ ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถรักษาแรงบันดาลใจ (Motivation) หรือรักษาความคิดที่เป็นบวก (Positive Thinking) ไว้ได้ เพราะความคิดที่เป็นลบจะเข้ามาเสมอไม่ว่าจากสิ่งแวดล้อม และอุปสรรคจากการทำงานก็ตาม รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากการได้รับความรู้ ได้พัฒนาตัวเองอีกด้วย

การรักษาทีม team

ดังนั้น หากคุณสามารถประสบความสำเร็จจากบันได้ทั้ง 3 ขั้น ในธุรกิจเครือข่าย คุณก็จะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาในธุรกิจเครือข่ายของคุณ ลองสำรวจดูว่าสิ่งใดที่คุณยังขาดอยู่ และให้เวลาในการทำและฝึกฝนสิ่งนั้นมากขึ้น คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้อย่างแน่นอน

” หากคุณมีความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ กรุณาให้ Comment ในช่องด้านล่างนี้ และหากคุณชื่นชอบบทความนี้หรือเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ กรุณาคลิ๊ก Like หรือ Share บทความนี้ด้วยครับ “

 

Manut media

 

 

 

 

 

มนัส พัวพงษ์พันธ์

Incoming search terms:

  • แผนการตลาดแอมเวย์2012

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *