ธุรกิจเครือข่าย ในยุค AEC ทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม!

ธุรกิจเครือข่าย ในยุค AEC ทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

เป็นที่รู้กันว่า  ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ( ASEAN Economic Community) หรือมีชื่อย่อว่า AEC กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่า AEC คืออะไร ? และจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร ?  ซึ่งไม่เพียงแต่เพียงตัวเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกหลานของเราอีกด้วย

เออีซี (AEC ) เกิดขึ้นจากการที่ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซึย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งมีจำนวนประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน ตกลงร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมตลาดใน ASEAN ให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้านสินค้า แรงงานฝีมือ และบริการ รวมถึงการลงทุนให้เป็นไปอย่างเสรี เพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ให้เป็นลักษณะเหมือน กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเดียวกัน ใกล้เคียงในลักษณะเดียวกันกับ กลุ่มสหภาพยุโรป หรือ อียู

ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย

ในประเด็นของแรงงานฝีมือนั้น จะมีการเคลื่อนย้ายถ้ายเทแรงงานฝีมือภายในประเทศสมาชิกใน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การบริการและการท่องเที่ยว

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ AEC เกิดขึ้นแล้วก็คือ

 • การลงทุนจะเสรีมาก ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้
 • ภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญมาก
 • คนเก่งๆ ภาษาอังกฤษดีๆ จะสมองไหลไปทำงานต่างประเทศ
 • สำหรับงานประจำ คนไทยจะมีคนต่างประเทศมาแย่งงาน

สำหรับ SME นั้น ปัจจุบันก็ยากลำบากและต้องปรับตัวกันมากอยู่แล้ว สสว. ได้วิเคราะห์ว่า

SME ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย 6 สาขาที่พิจารณาว่าจะได้รับผลกระทบได้แก ่เครื่องจักรกล อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม อัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนั้น ในสํวนของภาคบริการ สาขาที่คาดวำจะได๎รับผล กระทบสาคัญ 3 สาขา ก็คือ ทํองเที่ยว สุขภาพ และโลจิสติกส์

ในเวลานั้น หากต้องการอยู่รอด คนไทยต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองอย่างมากเพราะว่า เราไม่ได้แข่งขันกับเฉพาะคนไทยอีกต่อไป แต่ต้องแข่งขันกับคนอีกมากมายทั้ง ASEAN สิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อความอยู่รอดของเราและลูกหลานในยุค AEC ก็คือ

 • เราเก่งภาษาอังกฤษเท่าคนสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์ ไหม ?
 • เราขยันสู้คนเวียดนามได้ไหม ? ในค่าจ้างที่อาจถูกกว่าคนไทย
 • ค่าแรงคนไทยสู้คนพม่า ลาว กัมพูชา ที่ค่าจ้างถูกกว่าได้หรือไม่ ?
 • เรามีทักษะด้าน IT ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอหรือยัง ?
 • หากเป็น SME เราพร้อมปรับตัวสู้การแข่งขันจากต่างประเทศได้ไหม ? ทั้งเงินทุน และการตลาด

ดังนั้น การหาทางสำรอง หรือทางเลือกในการสร้างรายได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการความมั่นคง เปรียบเสมือนยางอะไหล่ของชีวิต !

เมื่อ AEC เกิดขึ้น จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านทำเลที่ตั้ง และโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าหลายๆประเทศ จะมีคนหลั่งไหลเข้ามามาก จึงเป็นโอกาสของธุรกิจเครือข่าย ที่นักธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนไทยอีกต่อไป แต่หากหมายถึง 600 ล้านคนใน ASEAN

จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจเครือข่าย เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยการศึกษาสูง ใครๆก็ทำได้ เป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่โตได้แบบไม่จำกัด เป็นธุรกิจที่ไร้ภาระ และได้เวลากับคืนมาซึ่งผิดกับธุรกิจโดยทั่วไปที่ยิ่งโตก็ต้องยิ่งดูแลมาก และที่สำคัญคือ ธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่องที่เรียกว่า Passive Income อย่างแท้จริงหากคุณทำอย่างถูกต้อง

เพียงแต่คุณต้องเลือกธุรกิจเครือข่ายที่ถูกกฏหมาย จ่ายผลตอบแทนยุติธรรม และพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่คุณเข้าร่วมอย่างถ่องแท้ ว่ามีอนาคตหรือไม่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา

ดังนั้น ธุรกิจเครือข่ายจึงเป็นทางเลือก ในการสร้างรายได้ และสร้างอิสรภาพทางการเงินในยุค AEC ที่กำลังมาถึง คุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง?

Incoming search terms:

 • aec หมายถึง
 • คุณลักษณะที่ดีของธุรกิจในยุค AEC
 • ธุรกิจยุค AEC
 • aec ทําธุรกิจอะไรดี
 • manutppp

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น